GoDaddy.com, LLC

797,032 (12.43%)
301 (43.88%)
161 (0.02%)
442,816 (55.56%)
23,886 (3.00%)
146
godaddy.com
GoDaddy Group

Registrations of new gTLDs

Registrar Market Share

Registrar Breakdown

    new gTLD Domains % Share
1. GA .club 77,215 9.69 %
2. GA .nyc 39,912 5.01 %
3. GA .guru 39,374 4.94 %
4. GA .photography 24,207 3.04 %
5. GA .today 23,729 2.98 %
6. GA .xyz 20,076 2.52 %
7. GA .company 18,466 2.32 %
8. GA .solutions 17,302 2.17 %
9. GA .rocks 17,086 2.14 %
10. GA .email 15,827 1.99 %
11. GA .life 10,612 1.33 %
12. GA .directory 10,595 1.33 %
13. GA .tips 10,520 1.32 %
14. GA .expert 9,995 1.25 %
15. GA .work 9,408 1.18 %
16. GA .website 9,290 1.17 %
17. GA .ninja 9,168 1.15 %
18. GA .technology 8,849 1.11 %
19. GA .vegas 7,549 0.95 %
20. GA .center 7,534 0.95 %
21. GA .london 7,265 0.91 %
22. GA .global 7,250 0.91 %
23. GA .services 6,851 0.86 %
24. GA .house 6,823 0.86 %
25. GA .agency 6,571 0.82 %
26. GA .photos 6,510 0.82 %
27. GA .lawyer 6,374 0.80 %
28. GA .city 6,181 0.78 %
29. GA .media 6,178 0.78 %
30. GA .education 5,917 0.74 %
31. GA .gallery 5,887 0.74 %
32. GA .clothing 5,861 0.74 %
33. GA .properties 5,715 0.72 %
34. GA .reviews 5,474 0.69 %
35. GA .rentals 4,999 0.63 %
36. GA .space 4,984 0.63 %
37. GA .world 4,965 0.62 %
38. GA .training 4,826 0.61 %
39. GA .church 4,754 0.60 %
40. GA .buzz 4,646 0.58 %
41. GA .academy 4,622 0.58 %
42. GA .attorney 4,574 0.57 %
43. GA .international 4,506 0.57 %
44. GA .estate 4,487 0.56 %
45. GA .land 4,326 0.54 %
46. GA .care 4,300 0.54 %
47. GA .systems 4,283 0.54 %
48. GA .marketing 4,266 0.54 %
49. GA .support 4,045 0.51 %
50. GA .menu 3,647 0.46 %
51. GA .guide 3,487 0.44 %
52. GA .coffee 3,424 0.43 %
53. GA .bike 3,420 0.43 %
54. GA .wiki 3,398 0.43 %
55. GA .cool 3,320 0.42 %
56. GA .zone 3,154 0.40 %
57. GA .events 3,143 0.39 %
58. GA .uno 3,000 0.38 %
59. GA .ventures 2,988 0.37 %
60. GA .design 2,922 0.37 %
61. GA .consulting 2,920 0.37 %
62. GA .network 2,896 0.36 %
63. GA .graphics 2,847 0.36 %
64. GA .farm 2,833 0.36 %
65. GA .deals 2,706 0.34 %
66. GA .beer 2,672 0.34 %
67. GA .business 2,632 0.33 %
68. GA .digital 2,631 0.33 %
69. GA .social 2,602 0.33 %
70. GA .fitness 2,491 0.31 %
71. GA .repair 2,461 0.31 %
72. GA .cash 2,391 0.30 %
73. GA .construction 2,375 0.30 %
74. GA .forsale 2,354 0.30 %
75. GA .equipment 2,300 0.29 %
76. GA .lighting 2,296 0.29 %
77. GA .singles 2,275 0.29 %
78. GA .solar 2,189 0.27 %
79. GA .management 2,143 0.27 %
80. GA .quebec 2,131 0.27 %
81. GA .healthcare 2,080 0.26 %
82. GA .institute 2,071 0.26 %
83. GA .photo 2,070 0.26 %
84. GA .press 2,027 0.25 %
85. GA .contractors 2,022 0.25 %
86. GA .careers 1,974 0.25 %
87. GA .dental 1,941 0.24 %
88. GA .kitchen 1,937 0.24 %
89. GA .pictures 1,851 0.23 %
90. GA .cards 1,836 0.23 %
91. GA .click 1,806 0.23 %
92. GA .video 1,805 0.23 %
93. GA .direct 1,783 0.22 %
94. GA .plumbing 1,773 0.22 %
95. GA .link 1,754 0.22 %
96. GA .porn 1,734 0.22 %
97. GA .works 1,720 0.22 %
98. GA .fashion 1,687 0.21 %
99. GA .build 1,671 0.21 %
100. GA .vacations 1,618 0.20 %
101. GA .community 1,613 0.20 %
102. GA .tax 1,586 0.20 %
103. GA .foundation 1,578 0.20 %
104. GA .boutique 1,571 0.20 %
105. GA .red 1,542 0.19 %
106. GA .camera 1,537 0.19 %
107. GA .vet 1,535 0.19 %
108. GA .domains 1,513 0.19 %
109. GA .enterprises 1,507 0.19 %
110. GA .help 1,482 0.19 %
111. GA .legal 1,471 0.18 %
112. GA .ink 1,470 0.18 %
113. GA .wtf 1,427 0.18 %
114. GA .limo 1,425 0.18 %
115. GA .builders 1,418 0.18 %
116. GA .parts 1,411 0.18 %
117. GA .band 1,392 0.17 %
118. GA .capital 1,372 0.17 %
119. GA .cheap 1,365 0.17 %
120. GA .shoes 1,358 0.17 %
121. GA .fund 1,348 0.17 %
122. GA .cab 1,347 0.17 %
123. GA .place 1,344 0.17 %
124. GA .tools 1,332 0.17 %
125. GA .camp 1,314 0.16 %
126. GA .exchange 1,301 0.16 %
127. GA .futbol 1,300 0.16 %
128. GA .florist 1,288 0.16 %
129. GA .blue 1,278 0.16 %
130. GA .coach 1,269 0.16 %
131. GA .trade 1,266 0.16 %
132. GA .pub 1,262 0.16 %
133. GA .software 1,235 0.15 %
134. GA .property 1,234 0.15 %
135. GA .bid 1,229 0.15 %
136. GA .glass 1,219 0.15 %
137. GA .sexy 1,215 0.15 %
138. GA .yoga 1,173 0.15 %
139. GA .diamonds 1,163 0.15 %
140. GA .clinic 1,156 0.15 %
141. GA .holdings 1,139 0.14 %
142. GA .money 1,136 0.14 %
143. GA .report 1,121 0.14 %
144. GA .toys 1,110 0.14 %
145. GA .loans 1,105 0.14 %
146. GA .watch 1,089 0.14 %
147. GA .adult 1,072 0.13 %
148. GA .market 1,069 0.13 %
149. GA .vision 1,069 0.13 %
150. GA .dance 1,068 0.13 %
151. GA .productions 1,067 0.13 %
152. GA .recipes 1,041 0.13 %
153. GA .insure 1,037 0.13 %
154. GA .dentist 1,031 0.13 %
155. GA .university 1,020 0.13 %
156. GA .condos 1,014 0.13 %
157. GA .bar 1,009 0.13 %
158. GA .fish 996 0.12 %
159. GA .exposed 994 0.12 %
160. GA .supply 984 0.12 %
161. GA .chat 926 0.12 %
162. GA .bargains 911 0.11 %
163. GA .pics 899 0.11 %
164. GA .mortgage 897 0.11 %
165. GA .energy 858 0.11 %
166. GA .surf 836 0.10 %
167. GA .audio 829 0.10 %
168. GA .auction 820 0.10 %
169. GA .partners 820 0.10 %
170. GA .fit 807 0.10 %
171. GA .holiday 800 0.10 %
172. GA .catering 800 0.10 %
173. GA .football 796 0.10 %
174. GA .restaurant 781 0.10 %
175. GA .school 779 0.10 %
176. GA .supplies 776 0.10 %
177. GA .dating 773 0.10 %
178. GA .surgery 771 0.10 %
179. GA .financial 765 0.10 %
180. GA .tokyo 752 0.09 %
181. GA .wales 745 0.09 %
182. GA .voyage 740 0.09 %
183. GA .finance 738 0.09 %
184. GA .discount 737 0.09 %
185. GA .wedding 730 0.09 %
186. GA .party 726 0.09 %
187. GA .gift 711 0.09 %
188. GA .diet 700 0.09 %
189. GA .bio 696 0.09 %
190. GA .computer 695 0.09 %
191. GA .fail 695 0.09 %
192. GA .cleaning 661 0.08 %
193. GA .kim 630 0.08 %
194. GA .apartments 615 0.08 %
195. GA .pink 597 0.07 %
196. GA .codes 586 0.07 %
197. GA .gifts 579 0.07 %
198. GA .webcam 570 0.07 %
199. GA .democrat 549 0.07 %
200. GA .lgbt 545 0.07 %
201. GA .pizza 545 0.07 %
202. GA .host 537 0.07 %
203. GA .industries 526 0.07 %
204. GA .furniture 522 0.07 %
205. GA .villas 519 0.07 %
206. GA .limited 510 0.06 %
207. GA .cruises 507 0.06 %
208. GA .gratis 498 0.06 %
209. GA .casino 479 0.06 %
210. GA .investments 477 0.06 %
211. GA .town 475 0.06 %
212. GA .best 470 0.06 %
213. GA .sale 470 0.06 %
214. GA .black 469 0.06 %
215. GA .engineering 461 0.06 %
216. GA .moe 448 0.06 %
217. GA .lease 446 0.06 %
218. GA .rest 430 0.05 %
219. GA .science 428 0.05 %
220. GA .claims 425 0.05 %
221. GA .onl 424 0.05 %
222. GA .hosting 414 0.05 %
223. GA .credit 414 0.05 %
224. GA .actor 410 0.05 %
225. GA .associates 404 0.05 %
226. GA .delivery 401 0.05 %
227. GA .poker 399 0.05 %
228. GA .flights 393 0.05 %
229. GA .moda 387 0.05 %
230. GA .green 363 0.05 %
231. GA .army 346 0.04 %
232. GA .style 344 0.04 %
233. GA .rehab 331 0.04 %
234. GA .fishing 327 0.04 %
235. GA .casa 300 0.04 %
236. GA .luxury 295 0.04 %
237. GA .republican 288 0.04 %
238. GA .horse 284 0.04 %
239. GA .haus 284 0.04 %
240. GA .vodka 283 0.04 %
241. GA .kiwi 282 0.04 %
242. GA .christmas 277 0.03 %
243. GA .hiphop 269 0.03 %
244. GA .tattoo 262 0.03 %
245. GA .vote 261 0.03 %
246. GA .cooking 254 0.03 %
247. GA .guitars 242 0.03 %
248. GA .engineer 242 0.03 %
249. GA .cymru 238 0.03 %
250. GA .shiksha 233 0.03 %
251. GA .tienda 229 0.03 %
252. GA .immo 227 0.03 %
253. GA .ceo 217 0.03 %
254. GA .viajes 205 0.03 %
255. GA .garden 202 0.03 %
256. GA .accountants 201 0.03 %
257. GA .gives 198 0.02 %
258. GA .flowers 181 0.02 %
259. GA .blackfriday 179 0.02 %
260. GA .paris 171 0.02 %
261. GA .country 157 0.02 %
262. GA .creditcard 149 0.02 %
263. GA .gripe 145 0.02 %
264. GA .degree 136 0.02 %
265. GA .tennis 134 0.02 %
266. GA .kaufen 125 0.02 %
267. GA .tires 124 0.02 %
268. GA .navy 123 0.02 %
269. GA .berlin 123 0.02 %
270. GA .rip 113 0.01 %
271. GA .maison 112 0.01 %
272. GA .qpon 109 0.01 %
273. GA .immobilien 100 0.01 %
274. GA .reisen 93 0.01 %
275. GA .juegos 92 0.01 %
276. GA .airforce 85 0.01 %
277. GA .memorial 72 0.01 %
278. GA .okinawa 59 0.01 %
279. GA .cricket 56 0.01 %
280. GA .nagoya 55 0.01 %
281. GA .schule 53 0.01 %
282. GA .bingo 53 0.01 %
283. GA .rodeo 52 0.01 %
284. GA .desi 42 0.01 %
285. GA .ltda 41 0.01 %
286. GA .sarl 40 0.01 %
287. GA .archi 37 0.00 %
288. GA .review 37 0.00 %
289. GA .yokohama 35 0.00 %
290. GA .voto 34 0.00 %
291. GA .faith 27 0.00 %
292. GA .ryukyu 25 0.00 %
293. GA .hiv 24 0.00 %
294. GA .voting 20 0.00 %
295. GA .date 9 0.00 %
296. EA .tours 7 0.00 %
297. GA .rich 4 0.00 %
298. GA .移动 (xn--6frz82g) 2 0.00 %
299. GA .nrw 2 0.00 %
300. EA .plus 2 0.00 %
301. EA .golf 1 0.00 %