GoDaddy.com, LLC

822,372 (12.15%)
311 (42.84%)
171 (0.02%)
565,967 (68.82%)
21,823 (2.65%)
146
godaddy.com
GoDaddy Group

Registrations of new gTLDs

Registrar Market Share

Registrar Breakdown

    new gTLD Domains % Share
1. GA .club 74,701 9.08 %
2. GA .nyc 40,696 4.95 %
3. GA .guru 38,710 4.71 %
4. GA .photography 24,325 2.96 %
5. GA .today 23,946 2.91 %
6. GA .xyz 20,288 2.47 %
7. GA .company 18,657 2.27 %
8. GA .rocks 18,171 2.21 %
9. GA .solutions 17,496 2.13 %
10. GA .email 15,881 1.93 %
11. GA .life 11,890 1.45 %
12. GA .tips 10,669 1.30 %
13. GA .directory 10,498 1.28 %
14. GA .work 10,419 1.27 %
15. GA .expert 9,888 1.20 %
16. GA .website 9,680 1.18 %
17. GA .ninja 9,322 1.13 %
18. GA .technology 8,946 1.09 %
19. GA .center 7,942 0.97 %
20. GA .vegas 7,764 0.94 %
21. GA .london 7,729 0.94 %
22. GA .global 7,728 0.94 %
23. GA .services 7,245 0.88 %
24. GA .photos 6,580 0.80 %
25. GA .media 6,557 0.80 %
26. GA .lawyer 6,550 0.80 %
27. GA .agency 6,503 0.79 %
28. GA .house 6,482 0.79 %
29. GA .city 6,478 0.79 %
30. GA .education 6,038 0.73 %
31. GA .gallery 6,010 0.73 %
32. GA .clothing 5,908 0.72 %
33. GA .properties 5,872 0.71 %
34. GA .reviews 5,644 0.69 %
35. GA .world 5,403 0.66 %
36. GA .space 5,255 0.64 %
37. GA .rentals 5,138 0.62 %
38. GA .training 4,916 0.60 %
39. GA .church 4,902 0.60 %
40. GA .buzz 4,898 0.60 %
41. GA .academy 4,693 0.57 %
42. GA .attorney 4,642 0.56 %
43. GA .estate 4,520 0.55 %
44. GA .care 4,469 0.54 %
45. GA .systems 4,385 0.53 %
46. GA .land 4,348 0.53 %
47. GA .international 4,297 0.52 %
48. GA .marketing 4,280 0.52 %
49. GA .support 4,128 0.50 %
50. GA .cool 4,029 0.49 %
51. GA .guide 3,717 0.45 %
52. GA .menu 3,592 0.44 %
53. GA .bike 3,490 0.42 %
54. GA .wiki 3,480 0.42 %
55. GA .uno 3,410 0.41 %
56. GA .coffee 3,377 0.41 %
57. GA .events 3,255 0.40 %
58. GA .design 3,230 0.39 %
59. GA .ventures 3,092 0.38 %
60. GA .news 3,069 0.37 %
61. GA .network 3,061 0.37 %
62. GA .consulting 3,058 0.37 %
63. GA .zone 3,017 0.37 %
64. GA .graphics 2,886 0.35 %
65. GA .digital 2,877 0.35 %
66. GA .farm 2,865 0.35 %
67. GA .deals 2,814 0.34 %
68. GA .business 2,790 0.34 %
69. GA .beer 2,786 0.34 %
70. GA .social 2,672 0.32 %
71. GA .fitness 2,623 0.32 %
72. GA .cash 2,466 0.30 %
73. GA .forsale 2,465 0.30 %
74. GA .repair 2,462 0.30 %
75. GA .equipment 2,370 0.29 %
76. GA .construction 2,369 0.29 %
77. GA .lighting 2,321 0.28 %
78. GA .solar 2,276 0.28 %
79. GA .singles 2,207 0.27 %
80. GA .management 2,205 0.27 %
81. GA .healthcare 2,191 0.27 %
82. GA .photo 2,179 0.26 %
83. GA .quebec 2,161 0.26 %
84. GA .press 2,114 0.26 %
85. GA .institute 2,101 0.26 %
86. GA .direct 2,023 0.25 %
87. GA .dental 2,021 0.25 %
88. GA .video 2,009 0.24 %
89. GA .contractors 1,980 0.24 %
90. GA .careers 1,930 0.23 %
91. GA .kitchen 1,928 0.23 %
92. GA .cards 1,926 0.23 %
93. GA .fashion 1,907 0.23 %
94. GA .pictures 1,904 0.23 %
95. GA .click 1,845 0.22 %
96. GA .link 1,831 0.22 %
97. GA .porn 1,810 0.22 %
98. GA .plumbing 1,779 0.22 %
99. GA .works 1,755 0.21 %
100. GA .foundation 1,677 0.20 %
101. GA .community 1,671 0.20 %
102. GA .vacations 1,641 0.20 %
103. GA .tax 1,631 0.20 %
104. GA .red 1,617 0.20 %
105. GA .legal 1,604 0.20 %
106. GA .vet 1,593 0.19 %
107. GA .help 1,585 0.19 %
108. GA .boutique 1,570 0.19 %
109. GA .camera 1,565 0.19 %
110. GA .band 1,564 0.19 %
111. GA .domains 1,556 0.19 %
112. GA .build 1,540 0.19 %
113. GA .exchange 1,529 0.19 %
114. GA .ink 1,526 0.19 %
115. GA .enterprises 1,521 0.18 %
116. GA .shoes 1,483 0.18 %
117. GA .wtf 1,479 0.18 %
118. GA .capital 1,451 0.18 %
119. GA .parts 1,450 0.18 %
120. GA .place 1,431 0.17 %
121. GA .fund 1,407 0.17 %
122. GA .limo 1,389 0.17 %
123. GA .tools 1,388 0.17 %
124. GA .coach 1,387 0.17 %
125. GA .builders 1,385 0.17 %
126. GA .trade 1,354 0.16 %
127. GA .futbol 1,339 0.16 %
128. GA .software 1,329 0.16 %
129. GA .blue 1,325 0.16 %
130. GA .pub 1,304 0.16 %
131. GA .camp 1,301 0.16 %
132. GA .property 1,296 0.16 %
133. GA .cab 1,291 0.16 %
134. GA .yoga 1,279 0.16 %
135. GA .florist 1,262 0.15 %
136. GA .bid 1,249 0.15 %
137. GA .money 1,246 0.15 %
138. GA .sexy 1,238 0.15 %
139. GA .cheap 1,223 0.15 %
140. GA .glass 1,204 0.15 %
141. GA .clinic 1,192 0.14 %
142. GA .dance 1,170 0.14 %
143. GA .report 1,165 0.14 %
144. GA .holdings 1,158 0.14 %
145. GA .market 1,153 0.14 %
146. GA .loans 1,148 0.14 %
147. GA .toys 1,143 0.14 %
148. GA .vision 1,127 0.14 %
149. GA .adult 1,125 0.14 %
150. GA .diamonds 1,123 0.14 %
151. GA .productions 1,110 0.13 %
152. GA .university 1,086 0.13 %
153. GA .chat 1,080 0.13 %
154. GA .watch 1,076 0.13 %
155. GA .insure 1,075 0.13 %
156. GA .recipes 1,070 0.13 %
157. GA .site 1,061 0.13 %
158. GA .dentist 1,060 0.13 %
159. GA .fish 1,058 0.13 %
160. GA .bar 1,056 0.13 %
161. GA .supply 1,046 0.13 %
162. GA .condos 1,042 0.13 %
163. GA .fit 1,041 0.13 %
164. GA .exposed 1,004 0.12 %
165. GA .wedding 962 0.12 %
166. GA .mortgage 956 0.12 %
167. GA .school 943 0.11 %
168. GA .football 943 0.11 %
169. GA .pics 938 0.11 %
170. GA .energy 923 0.11 %
171. GA .audio 899 0.11 %
172. GA .surf 866 0.11 %
173. GA .partners 850 0.10 %
174. GA .restaurant 837 0.10 %
175. GA .party 831 0.10 %
176. GA .catering 829 0.10 %
177. GA .auction 825 0.10 %
178. GA .financial 808 0.10 %
179. GA .supplies 804 0.10 %
180. GA .surgery 787 0.10 %
181. GA .finance 786 0.10 %
182. GA .dating 786 0.10 %
183. GA .discount 761 0.09 %
184. GA .wales 756 0.09 %
185. GA .tokyo 748 0.09 %
186. GA .bio 744 0.09 %
187. GA .voyage 735 0.09 %
188. GA .computer 735 0.09 %
189. GA .gift 732 0.09 %
190. GA .bargains 728 0.09 %
191. GA .diet 724 0.09 %
192. GA .fail 715 0.09 %
193. GA .cleaning 686 0.08 %
194. GA .apartments 672 0.08 %
195. GA .holiday 665 0.08 %
196. GA .kim 647 0.08 %
197. GA .gifts 626 0.08 %
198. GA .pink 624 0.08 %
199. GA .pizza 589 0.07 %
200. GA .webcam 583 0.07 %
201. GA .host 582 0.07 %
202. GA .codes 581 0.07 %
203. GA .lgbt 575 0.07 %
204. GA .sale 575 0.07 %
205. GA .golf 575 0.07 %
206. GA .casino 564 0.07 %
207. GA .gratis 564 0.07 %
208. GA .furniture 559 0.07 %
209. GA .industries 558 0.07 %
210. GA .democrat 543 0.07 %
211. GA .villas 539 0.07 %
212. GA .limited 535 0.07 %
213. GA .tours 530 0.06 %
214. GA .cruises 514 0.06 %
215. GA .best 514 0.06 %
216. GA .investments 511 0.06 %
217. GA .black 494 0.06 %
218. GA .town 487 0.06 %
219. GA .science 476 0.06 %
220. GA .moe 473 0.06 %
221. GA .engineering 472 0.06 %
222. GA .lease 465 0.06 %
223. GA .onl 454 0.06 %
224. GA .claims 448 0.05 %
225. GA .credit 447 0.05 %
226. GA .actor 445 0.05 %
227. GA .delivery 441 0.05 %
228. GA .rest 440 0.05 %
229. GA .style 436 0.05 %
230. GA .associates 433 0.05 %
231. GA .hosting 431 0.05 %
232. GA .cafe 417 0.05 %
233. GA .poker 414 0.05 %
234. GA .moda 409 0.05 %
235. GA .green 409 0.05 %
236. GA .flights 396 0.05 %
237. GA .army 362 0.04 %
238. GA .rehab 354 0.04 %
239. GA .fishing 349 0.04 %
240. GA .horse 326 0.04 %
241. GA .casa 317 0.04 %
242. GA .vodka 307 0.04 %
243. GA .christmas 303 0.04 %
244. GA .plus 302 0.04 %
245. GA .kiwi 296 0.04 %
246. GA .republican 294 0.04 %
247. GA .haus 293 0.04 %
248. GA .gold 291 0.04 %
249. GA .vote 290 0.04 %
250. GA .tattoo 278 0.03 %
251. GA .hiphop 271 0.03 %
252. GA .blackfriday 269 0.03 %
253. GA .cooking 268 0.03 %
254. GA .luxury 266 0.03 %
255. GA .engineer 255 0.03 %
256. GA .ceo 254 0.03 %
257. GA .garden 247 0.03 %
258. GA .guitars 243 0.03 %
259. GA .cymru 242 0.03 %
260. GA .shiksha 236 0.03 %
261. GA .immo 231 0.03 %
262. GA .tienda 226 0.03 %
263. GA .team 224 0.03 %
264. GA .gives 217 0.03 %
265. GA .accountants 216 0.03 %
266. GA .paris 199 0.02 %
267. GA .viajes 199 0.02 %
268. GA .flowers 197 0.02 %
269. GA .show 192 0.02 %
270. GA .country 168 0.02 %
271. GA .gripe 151 0.02 %
272. GA .creditcard 151 0.02 %
273. GA .jewelry 151 0.02 %
274. GA .tennis 150 0.02 %
275. GA .express 149 0.02 %
276. GA .review 144 0.02 %
277. GA .degree 140 0.02 %
278. GA .berlin 138 0.02 %
279. GA .tires 131 0.02 %
280. GA .navy 129 0.02 %
281. GA .kaufen 121 0.01 %
282. GA .rip 120 0.01 %
283. GA .maison 117 0.01 %
284. GA .qpon 109 0.01 %
285. GA .juegos 96 0.01 %
286. GA .immobilien 96 0.01 %
287. GA .reisen 95 0.01 %
288. GA .faith 94 0.01 %
289. GA .airforce 89 0.01 %
290. GA .memorial 75 0.01 %
291. GA .cricket 60 0.01 %
292. GA .okinawa 59 0.01 %
293. GA .bingo 58 0.01 %
294. GA .date 56 0.01 %
295. GA .nagoya 56 0.01 %
296. GA .rodeo 54 0.01 %
297. GA .schule 54 0.01 %
298. GA .desi 51 0.01 %
299. GA .ltda 45 0.01 %
300. GA .archi 41 0.00 %
301. GA .sarl 41 0.00 %
302. GA .yokohama 37 0.00 %
303. GA .voto 34 0.00 %
304. GA .ryukyu 25 0.00 %
305. GA .hiv 24 0.00 %
306. GA .voting 23 0.00 %
307. GA .移动 (xn--6frz82g) 6 0.00 %
308. GA .rich 5 0.00 %
309. GA .nrw 2 0.00 %
310. GA .reise 2 0.00 %
311. EA .tech 1 0.00 %