GoDaddy.com, LLC

759,278 (13.07%)
293 (45.85%)
146
godaddy.com
GoDaddy Group
460,265 (60.62%)

Registrations of new gTLDs

Registrar Market Share

Registrar Breakdown

    new gTLD Domains % Share
1. GA .club 73,350 9.66 %
2. GA .guru 39,940 5.26 %
3. GA .nyc 38,393 5.06 %
4. GA .photography 24,652 3.25 %
5. GA .today 23,154 3.05 %
6. GA .company 19,208 2.53 %
7. GA .solutions 17,148 2.26 %
8. GA .xyz 16,932 2.23 %
9. GA .email 16,109 2.12 %
10. GA .rocks 15,368 2.02 %
11. GA .directory 10,977 1.45 %
12. GA .tips 10,733 1.41 %
13. GA .expert 9,750 1.28 %
14. GA .life 9,048 1.19 %
15. GA .technology 8,902 1.17 %
16. GA .ninja 8,566 1.13 %
17. GA .center 8,072 1.06 %
18. GA .work 7,799 1.03 %
19. GA .website 7,372 0.97 %
20. GA .house 7,090 0.93 %
21. GA .vegas 7,069 0.93 %
22. GA .london 6,685 0.88 %
23. GA .global 6,551 0.86 %
24. GA .photos 6,517 0.86 %
25. GA .services 6,324 0.83 %
26. GA .agency 6,215 0.82 %
27. GA .lawyer 6,140 0.81 %
28. GA .education 5,946 0.78 %
29. GA .clothing 5,892 0.78 %
30. GA .city 5,797 0.76 %
31. GA .gallery 5,769 0.76 %
32. GA .media 5,667 0.75 %
33. GA .properties 5,481 0.72 %
34. GA .reviews 5,071 0.67 %
35. GA .academy 4,939 0.65 %
36. GA .training 4,937 0.65 %
37. GA .international 4,908 0.65 %
38. GA .rentals 4,779 0.63 %
39. GA .estate 4,596 0.61 %
40. GA .church 4,528 0.60 %
41. GA .attorney 4,450 0.59 %
42. GA .buzz 4,374 0.58 %
43. GA .land 4,357 0.57 %
44. GA .systems 4,343 0.57 %
45. GA .world 4,297 0.57 %
46. GA .marketing 4,248 0.56 %
47. GA .space 4,185 0.55 %
48. GA .support 4,067 0.54 %
49. GA .care 3,990 0.53 %
50. GA .menu 3,977 0.52 %
51. GA .coffee 3,470 0.46 %
52. GA .uno 3,405 0.45 %
53. GA .bike 3,364 0.44 %
54. GA .wiki 3,339 0.44 %
55. GA .guide 3,188 0.42 %
56. GA .cool 3,126 0.41 %
57. GA .zone 3,004 0.40 %
58. GA .events 2,990 0.39 %
59. GA .ventures 2,955 0.39 %
60. GA .graphics 2,852 0.38 %
61. GA .consulting 2,686 0.35 %
62. GA .farm 2,682 0.35 %
63. GA .network 2,619 0.34 %
64. GA .repair 2,607 0.34 %
65. GA .deals 2,526 0.33 %
66. GA .beer 2,526 0.33 %
67. GA .social 2,491 0.33 %
68. GA .construction 2,450 0.32 %
69. GA .business 2,407 0.32 %
70. GA .management 2,402 0.32 %
71. GA .equipment 2,385 0.31 %
72. GA .fitness 2,372 0.31 %
73. GA .digital 2,350 0.31 %
74. GA .cash 2,333 0.31 %
75. GA .lighting 2,278 0.30 %
76. GA .singles 2,271 0.30 %
77. GA .forsale 2,222 0.29 %
78. GA .solar 2,144 0.28 %
79. GA .institute 2,128 0.28 %
80. GA .contractors 2,110 0.28 %
81. GA .quebec 2,056 0.27 %
82. GA .careers 2,027 0.27 %
83. GA .kitchen 1,961 0.26 %
84. GA .healthcare 1,931 0.25 %
85. GA .design 1,910 0.25 %
86. GA .photo 1,883 0.25 %
87. GA .dental 1,869 0.25 %
88. GA .plumbing 1,807 0.24 %
89. GA .cards 1,771 0.23 %
90. GA .pictures 1,749 0.23 %
91. GA .domains 1,681 0.22 %
92. GA .click 1,674 0.22 %
93. GA .direct 1,668 0.22 %
94. GA .works 1,639 0.22 %
95. GA .limo 1,622 0.21 %
96. GA .build 1,600 0.21 %
97. GA .link 1,577 0.21 %
98. GA .enterprises 1,567 0.21 %
99. GA .builders 1,560 0.21 %
100. GA .vacations 1,552 0.20 %
101. GA .community 1,552 0.20 %
102. GA .tax 1,538 0.20 %
103. GA .camera 1,534 0.20 %
104. GA .boutique 1,508 0.20 %
105. GA .cab 1,507 0.20 %
106. GA .vet 1,440 0.19 %
107. GA .foundation 1,439 0.19 %
108. GA .red 1,437 0.19 %
109. GA .shoes 1,425 0.19 %
110. GA .ink 1,419 0.19 %
111. GA .fashion 1,413 0.19 %
112. GA .help 1,379 0.18 %
113. GA .camp 1,363 0.18 %
114. GA .parts 1,363 0.18 %
115. GA .cheap 1,336 0.18 %
116. GA .florist 1,328 0.17 %
117. GA .capital 1,324 0.17 %
118. GA .glass 1,310 0.17 %
119. GA .place 1,291 0.17 %
120. GA .tools 1,274 0.17 %
121. GA .futbol 1,266 0.17 %
122. GA .exchange 1,232 0.16 %
123. GA .trade 1,222 0.16 %
124. GA .fund 1,217 0.16 %
125. GA .blue 1,202 0.16 %
126. GA .pub 1,198 0.16 %
127. GA .legal 1,192 0.16 %
128. GA .bid 1,181 0.16 %
129. GA .sexy 1,177 0.16 %
130. GA .holdings 1,168 0.15 %
131. GA .diamonds 1,165 0.15 %
132. GA .wtf 1,130 0.15 %
133. GA .recipes 1,116 0.15 %
134. GA .clinic 1,113 0.15 %
135. GA .software 1,088 0.14 %
136. GA .press 1,085 0.14 %
137. GA .property 1,083 0.14 %
138. GA .toys 1,082 0.14 %
139. GA .report 1,044 0.14 %
140. GA .watch 1,034 0.14 %
141. GA .yoga 1,032 0.14 %
142. GA .loans 1,028 0.14 %
143. GA .band 1,023 0.13 %
144. GA .coach 1,015 0.13 %
145. GA .dance 1,000 0.13 %
146. GA .condos 985 0.13 %
147. GA .insure 976 0.13 %
148. GA .exposed 974 0.13 %
149. GA .productions 972 0.13 %
150. GA .dentist 968 0.13 %
151. GA .supply 947 0.12 %
152. GA .fish 937 0.12 %
153. GA .university 936 0.12 %
154. GA .video 921 0.12 %
155. GA .money 917 0.12 %
156. GA .bar 917 0.12 %
157. GA .vision 897 0.12 %
158. GA .bargains 892 0.12 %
159. GA .market 878 0.12 %
160. GA .mortgage 848 0.11 %
161. GA .holiday 833 0.11 %
162. GA .computer 824 0.11 %
163. GA .pics 817 0.11 %
164. GA .surf 784 0.10 %
165. GA .voyage 782 0.10 %
166. GA .partners 758 0.10 %
167. GA .catering 758 0.10 %
168. GA .auction 756 0.10 %
169. GA .surgery 755 0.10 %
170. GA .dating 752 0.10 %
171. GA .supplies 740 0.10 %
172. GA .audio 739 0.10 %
173. GA .tokyo 736 0.10 %
174. GA .energy 735 0.10 %
175. GA .wales 717 0.09 %
176. GA .financial 702 0.09 %
177. GA .restaurant 699 0.09 %
178. GA .discount 681 0.09 %
179. GA .fail 671 0.09 %
180. GA .finance 663 0.09 %
181. GA .diet 654 0.09 %
182. LR .porn 646 0.09 %
183. GA .bio 646 0.09 %
184. GA .gift 645 0.08 %
185. GA .cleaning 618 0.08 %
186. GA .kim 587 0.08 %
187. GA .codes 559 0.07 %
188. GA .pink 555 0.07 %
189. GA .wedding 550 0.07 %
190. GA .democrat 547 0.07 %
191. GA .gifts 547 0.07 %
192. GA .webcam 522 0.07 %
193. GA .town 516 0.07 %
194. GA .lgbt 511 0.07 %
195. GA .pizza 502 0.07 %
196. GA .party 495 0.07 %
197. GA .villas 495 0.07 %
198. GA .industries 493 0.06 %
199. LR .adult 487 0.06 %
200. GA .furniture 481 0.06 %
201. GA .cruises 475 0.06 %
202. GA .host 467 0.06 %
203. GA .limited 465 0.06 %
204. GA .fit 460 0.06 %
205. GA .gratis 459 0.06 %
206. GA .investments 458 0.06 %
207. GA .engineering 434 0.06 %
208. GA .black 432 0.06 %
209. GA .lease 421 0.06 %
210. GA .onl 418 0.06 %
211. GA .best 412 0.05 %
212. GA .rest 408 0.05 %
213. GA .moe 400 0.05 %
214. GA .credit 393 0.05 %
215. GA .claims 386 0.05 %
216. GA .flights 385 0.05 %
217. GA .chat 385 0.05 %
218. GA .moda 374 0.05 %
219. GA .hosting 369 0.05 %
220. GA .associates 361 0.05 %
221. GA .science 358 0.05 %
222. GA .actor 354 0.05 %
223. GA .poker 350 0.05 %
224. GA .delivery 349 0.05 %
225. GA .army 321 0.04 %
226. GA .rehab 310 0.04 %
227. GA .fishing 306 0.04 %
228. GA .green 303 0.04 %
229. GA .sale 293 0.04 %
230. GA .luxury 285 0.04 %
231. GA .republican 280 0.04 %
232. GA .casa 273 0.04 %
233. GA .christmas 272 0.04 %
234. GA .haus 270 0.04 %
235. GA .kiwi 268 0.04 %
236. GA .hiphop 257 0.03 %
237. GA .horse 257 0.03 %
238. GA .vodka 245 0.03 %
239. GA .cooking 242 0.03 %
240. GA .tattoo 235 0.03 %
241. GA .vote 231 0.03 %
242. GA .engineer 228 0.03 %
243. GA .cymru 226 0.03 %
244. GA .shiksha 226 0.03 %
245. GA .tienda 219 0.03 %
246. GA .immo 218 0.03 %
247. GA .guitars 217 0.03 %
248. GA .viajes 203 0.03 %
249. GA .accountants 189 0.02 %
250. GA .ceo 182 0.02 %
251. GA .gives 173 0.02 %
252. GA .blackfriday 171 0.02 %
253. GA .garden 168 0.02 %
254. GA .country 152 0.02 %
255. GA .flowers 147 0.02 %
256. GA .creditcard 140 0.02 %
257. GA .paris 135 0.02 %
258. GA .degree 125 0.02 %
259. GA .kaufen 123 0.02 %
260. GA .navy 119 0.02 %
261. GA .tires 113 0.01 %
262. GA .style 113 0.01 %
263. GA .berlin 111 0.01 %
264. GA .maison 111 0.01 %
265. GA .qpon 104 0.01 %
266. GA .gripe 102 0.01 %
267. GA .immobilien 100 0.01 %
268. GA .reisen 92 0.01 %
269. GA .juegos 89 0.01 %
270. GA .airforce 84 0.01 %
271. GA .rip 83 0.01 %
272. GA .tennis 72 0.01 %
273. GA .memorial 66 0.01 %
274. GA .okinawa 58 0.01 %
275. GA .nagoya 53 0.01 %
276. GA .schule 52 0.01 %
277. GA .cricket 50 0.01 %
278. EA .apartments 50 0.01 %
279. GA .rodeo 48 0.01 %
280. GA .sarl 39 0.01 %
281. GA .desi 35 0.00 %
282. GA .yokohama 35 0.00 %
283. GA .voto 34 0.00 %
284. GA .ltda 33 0.00 %
285. GA .archi 30 0.00 %
286. GA .ryukyu 25 0.00 %
287. GA .hiv 24 0.00 %
288. GA .bingo 21 0.00 %
289. GA .voting 16 0.00 %
290. GA .rich 3 0.00 %
291. GA .nrw 3 0.00 %
292. NA .school 2 0.00 %
293. NA .casino 1 0.00 %