GoDaddy.com, LLC

519,353 (15.74%)
230 (52.75%)
146
godaddy.com
GoDaddy Group
390,027 (75.10%)

Registrations of new gTLDs

Registrar Market Share

Registrar Breakdown

    new gTLD Domains % Share
1. GA .guru 45,163 8.70 %
2. GA .club 44,287 8.53 %
3. GA .nyc 27,149 5.23 %
4. GA .photography 25,266 4.86 %
5. GA .today 18,595 3.58 %
6. GA .xyz 13,809 2.66 %
7. GA .email 13,170 2.54 %
8. GA .company 13,102 2.52 %
9. GA .solutions 12,127 2.34 %
10. GA .directory 10,761 2.07 %
11. GA .tips 9,979 1.92 %
12. GA .technology 8,114 1.56 %
13. GA .expert 7,445 1.43 %
14. GA .center 6,203 1.19 %
15. GA .photos 5,888 1.13 %
16. GA .clothing 5,875 1.13 %
17. GA .vegas 5,481 1.06 %
18. GA .house 5,299 1.02 %
19. GA .gallery 5,202 1.00 %
20. GA .rocks 5,024 0.97 %
21. GA .estate 4,916 0.95 %
22. GA .land 4,738 0.91 %
23. GA .ninja 4,496 0.87 %
24. GA .london 4,480 0.86 %
25. GA .education 4,269 0.82 %
26. GA .properties 4,164 0.80 %
27. GA .lawyer 4,104 0.79 %
28. GA .agency 4,063 0.78 %
29. GA .equipment 3,857 0.74 %
30. GA .services 3,659 0.70 %
31. GA .training 3,620 0.70 %
32. GA .bike 3,570 0.69 %
33. GA .international 3,527 0.68 %
34. GA .rentals 3,515 0.68 %
35. GA .academy 3,476 0.67 %
36. GA .singles 3,392 0.65 %
37. GA .life 3,169 0.61 %
38. GA .menu 3,160 0.61 %
39. GA .ventures 3,106 0.60 %
40. GA .attorney 3,085 0.59 %
41. GA .support 3,045 0.59 %
42. GA .reviews 3,031 0.58 %
43. GA .media 3,024 0.58 %
44. GA .marketing 3,001 0.58 %
45. GA .systems 2,938 0.57 %
46. GA .church 2,904 0.56 %
47. GA .city 2,749 0.53 %
48. GA .graphics 2,730 0.53 %
49. GA .coffee 2,715 0.52 %
50. GA .uno 2,534 0.49 %
51. GA .global 2,466 0.47 %
52. GA .construction 2,401 0.46 %
53. GA .lighting 2,359 0.45 %
54. GA .wiki 2,332 0.45 %
55. GA .zone 2,330 0.45 %
56. GA .website 2,266 0.44 %
57. GA .cool 2,236 0.43 %
58. GA .care 2,141 0.41 %
59. GA .buzz 2,104 0.41 %
60. GA .plumbing 2,045 0.39 %
61. GA .contractors 2,000 0.39 %
62. GA .careers 1,993 0.38 %
63. GA .management 1,918 0.37 %
64. GA .events 1,915 0.37 %
65. GA .repair 1,846 0.36 %
66. GA .kitchen 1,828 0.35 %
67. GA .farm 1,787 0.34 %
68. GA .holdings 1,656 0.32 %
69. GA .guide 1,604 0.31 %
70. GA .institute 1,597 0.31 %
71. GA .cash 1,573 0.30 %
72. GA .consulting 1,573 0.30 %
73. GA .solar 1,561 0.30 %
74. GA .deals 1,560 0.30 %
75. GA .camera 1,555 0.30 %
76. GA .beer 1,534 0.30 %
77. GA .enterprises 1,495 0.29 %
78. GA .social 1,478 0.28 %
79. GA .fitness 1,413 0.27 %
80. GA .limo 1,383 0.27 %
81. GA .diamonds 1,339 0.26 %
82. GA .domains 1,329 0.26 %
83. GA .shoes 1,307 0.25 %
84. GA .pictures 1,285 0.25 %
85. GA .cards 1,232 0.24 %
86. GA .dental 1,222 0.24 %
87. GA .build 1,212 0.23 %
88. GA .builders 1,204 0.23 %
89. GA .cab 1,200 0.23 %
90. GA .vacations 1,188 0.23 %
91. GA .boutique 1,138 0.22 %
92. GA .tax 1,137 0.22 %
93. GA .works 1,118 0.22 %
94. GA .glass 1,107 0.21 %
95. GA .quebec 1,098 0.21 %
96. GA .cheap 1,082 0.21 %
97. GA .ink 1,041 0.20 %
98. GA .digital 1,035 0.20 %
99. GA .camp 1,030 0.20 %
100. GA .recipes 1,029 0.20 %
101. GA .capital 985 0.19 %
102. GA .direct 941 0.18 %
103. GA .tools 932 0.18 %
104. GA .parts 924 0.18 %
105. GA .foundation 919 0.18 %
106. GA .community 917 0.18 %
107. GA .healthcare 900 0.17 %
108. GA .trade 874 0.17 %
109. GA .condos 768 0.15 %
110. GA .exchange 761 0.15 %
111. GA .clinic 760 0.15 %
112. GA .pub 760 0.15 %
113. GA .fund 752 0.14 %
114. GA .bid 746 0.14 %
115. GA .watch 741 0.14 %
116. GA .florist 736 0.14 %
117. GA .computer 724 0.14 %
118. GA .exposed 715 0.14 %
119. GA .dance 704 0.14 %
120. GA .toys 693 0.13 %
121. GA .bargains 693 0.13 %
122. GA .holiday 687 0.13 %
123. GA .fish 662 0.13 %
124. GA .wtf 656 0.13 %
125. GA .supply 649 0.12 %
126. GA .futbol 639 0.12 %
127. GA .report 638 0.12 %
128. GA .photo 620 0.12 %
129. GA .dating 610 0.12 %
130. GA .productions 605 0.12 %
131. GA .tokyo 604 0.12 %
132. GA .red 575 0.11 %
133. GA .surgery 548 0.11 %
134. GA .voyage 545 0.10 %
135. GA .university 543 0.10 %
136. GA .supplies 536 0.10 %
137. GA .bar 536 0.10 %
138. GA .catering 531 0.10 %
139. GA .surf 522 0.10 %
140. GA .insure 501 0.10 %
141. GA .vision 500 0.10 %
142. GA .democrat 491 0.09 %
143. GA .partners 474 0.09 %
144. GA .blue 460 0.09 %
145. GA .click 454 0.09 %
146. GA .discount 428 0.08 %
147. GA .town 424 0.08 %
148. GA .webcam 411 0.08 %
149. GA .place 408 0.08 %
150. GA .codes 402 0.08 %
151. GA .cleaning 394 0.08 %
152. GA .fail 391 0.08 %
153. GA .loans 380 0.07 %
154. GA .vet 375 0.07 %
155. GA .kim 367 0.07 %
156. GA .financial 362 0.07 %
157. GA .mortgage 357 0.07 %
158. GA .villas 348 0.07 %
159. GA .rest 341 0.07 %
160. GA .cruises 335 0.06 %
161. GA .finance 329 0.06 %
162. GA .industries 326 0.06 %
163. GA .investments 313 0.06 %
164. GA .gratis 309 0.06 %
165. GA .audio 297 0.06 %
166. GA .pink 292 0.06 %
167. GA .limited 290 0.06 %
168. GA .flights 288 0.06 %
169. GA .engineering 283 0.05 %
170. GA .furniture 274 0.05 %
171. GA .host 271 0.05 %
172. GA .claims 267 0.05 %
173. GA .restaurant 267 0.05 %
174. GA .credit 260 0.05 %
175. GA .black 258 0.05 %
176. GA .link 257 0.05 %
177. GA .lease 256 0.05 %
178. GA .actor 251 0.05 %
179. GA .moda 244 0.05 %
180. GA .gift 236 0.05 %
181. GA .market 236 0.05 %
182. GA .press 232 0.04 %
183. GA .property 226 0.04 %
184. GA .gifts 225 0.04 %
185. GA .associates 220 0.04 %
186. GA .luxury 208 0.04 %
187. GA .republican 201 0.04 %
188. GA .sexy 188 0.04 %
189. GA .tienda 175 0.03 %
190. GA .pics 154 0.03 %
191. GA .fishing 153 0.03 %
192. GA .moe 151 0.03 %
193. GA .haus 151 0.03 %
194. GA .viajes 150 0.03 %
195. GA .help 146 0.03 %
196. GA .army 144 0.03 %
197. GA .shiksha 141 0.03 %
198. GA .diet 131 0.03 %
199. GA .cooking 131 0.03 %
200. GA .accountants 117 0.02 %
201. GA .vodka 115 0.02 %
202. GA .christmas 113 0.02 %
203. GA .kaufen 111 0.02 %
204. GA .blackfriday 105 0.02 %
205. GA .hosting 104 0.02 %
206. GA .horse 92 0.02 %
207. GA .engineer 84 0.02 %
208. GA .immobilien 80 0.02 %
209. GA .kiwi 78 0.02 %
210. GA .creditcard 77 0.01 %
211. GA .maison 77 0.01 %
212. GA .country 72 0.01 %
213. GA .tattoo 66 0.01 %
214. GA .guitars 65 0.01 %
215. GA .qpon 65 0.01 %
216. GA .hiphop 64 0.01 %
217. GA .juegos 56 0.01 %
218. GA .reisen 54 0.01 %
219. GA .airforce 50 0.01 %
220. GA .gripe 49 0.01 %
221. GA .okinawa 37 0.01 %
222. GA .nagoya 36 0.01 %
223. GA .navy 36 0.01 %
224. GA .schule 31 0.01 %
225. GA .rodeo 30 0.01 %
226. GA .onl 23 0.00 %
227. GA .yokohama 17 0.00 %
228. GA .sarl 4 0.00 %
229. GA .hiv 1 0.00 %
230. GA .rich 1 0.00 %